Snel zoeken

Terug naar nieuwsoverzicht

VEH: Maatregelen die woningbezitters in 2015 financieel hoogstwaarschijnlijk raken

09-09-2014

Zijn de inwoners van Geldermalsen al 2015 proof?

Het kabinet maakt op Prinsjesdag (16 september 2014) diverse maatregelen bekend die woningbezitters in 2015 hoogstwaarschijnlijk financieel raken. Op deze pagina leest u een overzicht van maatregelen die nu al bekend zijn.

 

Fiscaal

=         Het verlaagd BTW-tarief op arbeid bij renovatie en herstel vervalt per 1 januari 2015. Vanaf die datum geldt hiervoor dus weer het hoge tarief: 21 %.

=         De tijdelijk tot € 100.000 verhoogde schenkingsvrijstelling voor aankoop, verbetering of onderhoud van de eigen woning óf aflossing van de eigenwoningschuld vervalt per 1 januari 2015. Vanaf die datum geldt hier voor weer een vrijstelling van € 52.281.

=         De schenkingsvrijstelling voor aflossing van restschulden die zijn ontstaan voor 29 oktober 2012 vervalt weer op 1 januari 2015.

=         De tijdelijk verruimde verhuisregeling en de tijdelijke verhuurregeling stoppen op 1 januari 2015. Deze regelingen zijn al drie keer verlengd (waarvan twee keer op verzoek van Vereniging Eigen Huis). Vanaf 2015 krijgt een huiseigenaar voor een tijdelijk leeg te koop staande of in aanbouw zijnde woning alleen nog hypotheekrenteaftrek tijdens het huidige kalenderjaar en de twee jaren daarna. Nu geldt hiervoor nog een langere termijn: het huidige kalenderjaar en de drie jaar daarna.

=         De hypotheekrenteaftrek wordt per 1 januari verder verlaagd: van 51,5 % in 2014 naar 51 % in 2015. Het maximale aftrekpercentage daalt elk jaar 0,5 %, tot 38 % in 2041.

=         Per 1 januari 2015 eindigt de verlengde termijn van vermindering van overdrachtsbelasting bij doorverkoop. Die termijn gaat dan terug van drie jaar naar zes maanden. Nu is het nog zo dat er geen overdrachtsbelasting wordt geheven als een woning (of andere onroerende zaak) binnen drie jaar wordt doorverkocht. Voorwaarde is wel dat de woning de tweede keer verkocht is voor een prijs die lager dan of gelijk is aan de prijs van de eerste verkoop. Als de tweede verkoopprijs hoger is dan de eerste, is ook binnen drie jaar toch overdrachtsbelasting verschuldigd (over het verschil tussen tweede en eerste verkoopprijs). Als de eerste overdracht nog voor 1 januari 2015 plaatsvindt, geldt de termijn van drie jaar nog wel. De tweede overdracht moet dan vóór 1 januari 2018 zijn voltooid.

=         De WOZ-waarde van iedere woning is naar verwachting in 2015 voor iedereen openbaar. Zo kunnen woningbezitters via een website de WOZ-waarde van hun huis vergelijken met zelfgekozen referentiepanden. Per keer kan eenmaal een WOZ-waarde worden geraadpleegd. De Eerste en Tweede Kamer hebben een wetsvoorstel hiertoe al goedgekeurd, maar wanneer de wet in werking treedt is nog onbekend. De reden voor de vertraging is waarschijnlijk dat openbaarheid van de WOZ-waarde leidt tot meer bezwaren. Daarom wil het kabinet dit voorstel tegelijk laten ingaan met het te verwachten Besluit Proceskosten WOZ. Dit besluit moet regelen welke vergoedingen gemeenten moeten betalen voor proceskosten in WOZ-zaken. Vereniging Eigen Huis is blij met het openbaar maken van de WOZ-waarden en heeft hier ook altijd voor gepleit.  

 

Maximale hypotheek

Geldverstrekkers houden bij het bepalen van de maximale hypotheek rekening met twee criteria. Ten eerste moet het inkomen hoog genoeg zijn voor een bepaalde hypotheek. Deze verhouding heet 'loan-to-income'. En ten tweede is er een maximale verhouding tussen de hypotheek en de waarde van het onderpand. Dit wordt ook wel 'loan-to-value' genoemd. In 2014 is dit maximaal 104 %. De minister van Financiën verlaagt dit percentage de komende periode elk jaar met een procent. Voor de komende jaren gelden de volgende maximale 'loan-to-values', inclusief 2 % overdrachtsbelasting:

=         2014: 104 %

=         2015: 103 %

=         2016: 102 %

=         2017: 101 %

=         2018: 100 %

Dit betekent dat het vanaf 2018 niet meer mogelijk is om de bijkomende kosten (voor bijvoorbeeld makelaar en notaris) te lenen.

 

Betalingsproblemen

Waarschijnlijk komt er per 1 januari 2015 een uitzondering op het provisieverbod voor adviesgesprekken over betalingsproblemen. Dit betekent dat geldverstrekkers (zoals banken en verzekeraars) de advieskosten van deze gesprekken mogen betalen. Sinds 2013 is het normaliter niet toegestaan dat geldverstrekkers advieskosten van het intermediair betalen. Vereniging Eigen Huis wil dat de uitzondering op het provisieverbod al vóór 2015 ingaat, aangezien veel huiseigenaren worstelen met (dreigende) betalingsproblemen.


Bron: VEH